Роботты хирургия және цифрлық лапароскопия бойынша халықаралық анықтамалық-оқу орталығы (Астана)