200 төсекке арналған стационарлық емдеу корпусы. ҚР ӘДП МК ауруханасы (Астана қ.)